_Nasze projekty

DEMolka – Domowa Edukacja Medialna

Zobacz więcej

Zarządzanie w kulturze. październik-listopad 2018

Zobacz więcej

Biblioteka POLONA – twórcze korzystanie z zasobów cyfrowych.

Zobacz więcej

Wikipedysta rezydent

Zobacz więcej

(Nie)bój się bloga! Jak wykorzystywać blogi w edukacji. – zakończone

Zobacz więcej

Programowanie – Scratch – zakończone

Zobacz więcej

ESCAPE/ENTER – zakończone

Zobacz więcej

_DEMolka – Domowa Edukacja Medialna

Twoje dziecko spędza dzień z nosem w smartfonie? Nie wypuszcza z ręki tabletu, uruchamia Netfliksa lub marzy tylko o graniu na konsoli? A może nie wiesz, co robi, bo… sam(a) poświęcasz godziny na Facebooka, Instagram, gry lub oglądanie ulubionego serialu? Jeśli chcesz lepiej poznać medialne potrzeby młodych ludzi, zrozumieć je, ale również dowiedzieć się czegoś o sobie i uporządkować życie z mediami cyfrowymi przy użyciu nowych technologii, to nasze spotkania są właśnie dla Ciebie.

Pierwsze, wprowadzające spotkanie kierujemy do rodziców dzieci w różnym wieku: najmłodszych, nieco starszych i nastolatków. „Dzieci, rodzice, szkoła i media”. 15 stycznia 2019 o 17.00, wstęp bezpłatny.

Przedstawimy istotne informacje na temat korzystania z mediów przez dzieci, nastolatków i rodziców oraz w jaki sposób cyfrowe technologie używane są w szkole. Zastanowimy się, co z tego wynika dla postrzegania siebie i rzeczywistości przez dzieci i nastolatków, jakie są wyzwania stojące przed młodymi ludźmi w związku z używaniem mediów, jak mogliby funkcjonować rodzice w świecie rozszerzonym cyfrowo i jaka mogłaby być rola szkoły korzystającej z nowoczesnych urządzeń.

Planowany cykl kierujemy do rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat (m.in.):
– korzystania przez dzieci i nastolatki z mediów cyfrowych,
– potencjału edukacyjnego i twórczego cyfrowych narzędzi komunikowania,
– budowania relacji w rodzinie z wykorzystaniem mediów cyfrowych,
– zarządzania czasem korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Spróbujemy również odpowiedzieć na pytania rodziców oraz poszukać wspólnie rozwiązań konkretnych problemów i trudności związanych z korzystaniem z mediów cyfrowych przez rodziców i dzieci.

Prowadzący: Justyna Zborowska-Stunża i Grzegorz D. Stunża, rodzice trójki dzieci, zainteresowani edukacją medialną i cyfrową.

Dołącz do wydarzenia i zaproś znajomych! https://www.facebook.com/events/372367313308503/

_Zarządzanie w kulturze. październik-listopad 2018

KURS dla KADR KULTURY

Jesienią zapraszamy na dużą porcję Kulturalnej Wymiany dedykowaną tematowi zarządzania w kulturze.

W trakcie trzech zjazdów środowo-czwartkowych poruszymy zagadnienia związane ze zwinnym zarządzaniem projektami, poznamy zasady zarządzania opartego o wiedzę oraz nauczymy się jak być jeszcze lepszym liderem/liderką.

Kurs odbędzie się w październiku i listopadzie. Spotykamy się kolejno: 10-11. października, 24-25. października oraz 7-8. listopada w sali 209 w budynku Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku.

Start zapisów: 25. lipca 2018 roku g. 12.00.

Program*:

10-11.10.2018  g. 9-17 Zwinnie czyli jak ? Wprowadzenie do zwinnego zarządzania oraz Zaprojektuj swój sukces! Wprowadzenie do zarządzania projektami prow. Małgorzata Kusyk oraz Barbara Mróz

24-25.10.2018 g. 10-15 Zarządzanie oparte o wiedzę. Rola badań. prow. Natalia Brylowska

7-8.11.2018 g. 9-17 Lider w kulturze – angażujące metody pracy zespołów oraz samorozwój; prow. Joanna Grandzicka.

14.11.2018 Seminarium “Kultura Pracy”g. 18.00 – wydarzenie otwarte.

*szczegóły poszczególnych zajęć – na dole strony.

Zapisz się! KLIK

Poznajmy się – dołącz do wydarzenia! KLIK

Uczestnikom zapewniamy:

I. Profesjonalne szkolenia prowadzone przez najlepszych praktyków i ekspertki w swoich dziedzinach! Małgorzata Kusyk, Barbara Mróz, Natalia Brylowska, Joanna Grandzicka;

II. Certyfikat ukończenia kursu. (Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP pod nr: 2.22/00102/2017)

III. Networking. Stworzymy kameralną grupę 20 osób, która będzie miała okazję dobrze się poznać podczas całego kursu.

IV. Lunche i przerwy kawowe podczas wszystkich dni szkoleniowych.

Instytut Kultury Miejskiej realizuje projekty społeczno-kulturalne i artystyczne w Gdańsku. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. Prowadzimy działania edukacyjne z naciskiem na podnoszenie kompetencji kadr kultury. W ramach IKM funkcjonuje Obserwatorium Kultury w Gdańsku, które realizuje projekty badawcze w obszarze miejskiej kultury, ma na celu inicjowanie zmian, wzmacnianie współpracy badaczy kultury i praktyków, wsparcie dla sektora kultury poprzez transfer wiedzy i podnoszenie kompetencji. ​

Ze względu na specyfikę naszej działalności zapisy będą miały charakter rekrutacji.

Zasady naboru na szkolenie:

1. Kurs skierowany jest do sektora kultury w szczególności do pracowników publicznych instytucji kultury i edukacji, organizacji pozarządowych oraz osób i firm działających w branży kultura i/lub edukacja;

2. Koszt udziału w całym kursie wynosi:

A: 600 zł + 23%VAT – koszt dla: pracowników instytucji kultury, NGO z sektora kultury i edukacji.

B: 1200 zł + 23% VAT – koszt dla pracowników firm i przedsiębiorstw działających w branży kultura i/lub edukacja.

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty pomniejszonej o VAT – w takim przypadku należy przesłać skan podpisanego i wypełnionego oświadczenia: 

Download (DOC, 16KB)

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest terminowe – tzn w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu zgłoszenia – uiszczenie odpowiedniej opłaty.

4. Organizator – Instytut Kultury Miejskiej – zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na podstawie zawartych w nich danych i na ich podstawie kwalifikować osoby do udziału w kursie.

5. Osoby zakwalifikowane otrzymają odpowiednie powiadomienie drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Brak powiadomienia oznacza niezakwalifikowanie się do udziału w kursie. Po otrzymaniu powiadomienia należy w ciągu 5 dni roboczych uiścić odpowiednią opłatę za udział w kursie.

6. Bezpłatna rezygnacja z kursu możliwa jest do dnia 28. września 2018 roku. Rezygnacja po tym terminie skutkować będzie koniecznością uiszczenia pełnej opłaty. Ewentualną rezygnację należy zgłosić mailem na adres karina.rojek@ikm.gda.pl;

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizacji kursu w przypadku nie zebrania się odpowiedniej grupy uczestników – minimum 10 osób. Jednocześnie Organizator gwarantuje zwrot kosztów osobom, które opłacą udział w kursie.

8. Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu Evenea: (start zapisów 25. lipca 2018) i trwają do 28. września lub do wyczerpania miejsc.

9. Uczestnictwo w kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu.

Podczas kursu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) -samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia na szkolenie organizowane przez IKM, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji szkolenia, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wyrażenia niniejszej zgody. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat uprawnień zostały opisane w polityce prywatności. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj: http://ikm.gda.pl/polityka-prywatnosci-ikm Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w w/w kursie.

 


OPIS ZAJĘĆ

10-11.10. 2018 prow. Małgorzata Kusyk, Barbara Mróz

Zwinnie czyli jak? Wprowadzenie do zwinnego przywództwa

Cele warsztatu: Podczas warsztatu uczestnicy:
zapoznają się z zasadami i wartościami zwinności (ang. Agile)
dowiedzą się co oznacza zwinne przywództwo i jak je stosować w praktyce
dowiedzą się więcej o sobie – swoich wartościach i przekonaniach, stylu komunikacji.

Korzyści: Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
ocenić swoje kompetencje, poznać luki oraz zaplanować dalszy rozwój
rozwijać kompetencje i zachowania przywódcze u siebie i innych
tworzyć otoczenie sprzyjające zaangażowaniu i motywacji członków zespołów.

Zaprojektuj swój sukces! Wprowadzenie do zarządzania projektami

Cele warsztatu: Podczas warsztatu uczestnicy:
– poznają cykl życia projektu oraz procesy zarządzania projektem tradycyjnym i zwinnym
– poznają narzędzia i techniki zarządzania projektem

Korzyści: Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
– zastosować praktyki, techniki i narzędzia niezbędne do realizacji przedsięwzięć wykorzystując zarówno tradycyjne jak i zwinne podejścia
– tworzyć dokumentację projektową
– zastosować umiejętności miękkie kluczowe w pracy zespołowej

24-25.10.2018 prow. Natalia Brylowska

Zarządzanie w oparciu o wiedzę

Cele: rozwijanie potencjału wiedzy i badań w zarządzaniu organizacją kulturalną
Korzyści: W takcie szkolenia uczestnicy:
– Dowiedzą się, jak zdobywać, gromadzić i wykorzystywać wiedzę w praktyce
– Poznają dostępne źródła badań w obszarze kultury
– Nauczą się w jaki sposób działanie generuje wiedzę i jak ja gromadzić
– Poszukają inspiracji do działania
– Nauczą się rozwiązywać problemy w oparciu o wiedzę
– Odnajdą zasoby posiadanej wiedzy organizacyjnej

1) Podejście do zarzadzania w oparciu o wiedzę
2) Poszukiwanie wiedzy
a. Realizacja badań
b. Mapowanie zasobów wiedzy w organizacji
c. Korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy i badań społecznych i kulturoznawczych
3) Wiedza w praktyce
a. Refleksja i ewaluacja działań
b. Planowanie i rozwijanie w oparciu o wiedzę
c. Wykorzystywanie wiedzy w rozwiązywaniu problemów

7-8.11.2018  prow. Joanna Grandzicka.

Lider w kulturze – angażujące metody pracy zespołów oraz samorozwój;

Cel: doskonalenie postaw związanych ze skutecznym kierowaniem zespołem oraz rozwijania samoświadomości własnych zachowań.

Korzyści:

 • Zapoznanie się z cechami kultury organizacyjnej i rodzajami praktyk biznesowych wyróżniającymi turkusowe organizacje.
 • Rozwinięcie umiejętności sprzyjające budowaniu turkusowych zespołów: empatycznego słuchania i zadawania pytań coachingowych.
 • Doświadczenie metod pracy angażujących ludzi w organizacjach i pozwalające na wypracowanie z nimi ponadprzeciętnych rezultatów, m.in.: Dragon Dreaming, Metoda A3.
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie jasnego przekazywania/uzgadniania zadań;
 • Budowanie postawy tworzenia relacji, a nie obstawania przy swojej racji;
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej z uwzględnieniem swoich emocji i potrzeb;
 • Wypracowanie sposobów na budowanie zaangażowania i odpowiedzialności w zespole;
 • Rozwijanie coachingowego stylu zarządzania, czyli kompetencji takich jak: głębokie, uważne słuchanie, zadawanie mocnych, rozwijających pytań;
 • Rozpoznanie własnych zasobów do odnalezienia harmonii w życiu
 • Poznanie sposobów świadomego zarządzania swoim czasem i energią
 • Wpływ osobistych celów i wartości na sposób zarządzania sobą w pracy

Program zajęć oparty na sprawdzonych cyklach szkoleniowych przygotowywanych dla profesjonalistów. Teraz dostępny dla nas.

 

 

 

_Biblioteka POLONA – twórcze korzystanie z zasobów cyfrowych.

Akademię Nowych Mediów rozpoczynamy 19. maja o godz. 17 warsztatami dotyczącymi korzystania z zasobów cyfrowych. Zaproszenie na zajęcia kierujemy głównie do nauczycieli, animatorów i edukatorów pracujących z młodzieżą. Prowadzący: Paulina Błaszczykiewicz i Łukasz Truściński , na codzień współpracujący przy projekcie Biblioteka Cyfrowa Polona, pokażą jak można twórczo i kreatywnie wykorzystywać zdigitalizowane zbiory znajdujące się w Internecie. Będzie czas na część praktyczną, dlatego prosimy o zabranie ze sobą własnego sprzętu laptopa/tabletu.

Biblioteka POLONA to w Polsce autorytet w kwestii jakości udostępnianych zbiorów, sposobu ich pokazywania. Liczby odwiedzin ich strony internetowej i ilości sympatyków na profilach społecznościowych zazdrości im z pewnością niejedna instytucja.

Warsztat przewidziany jest na 3 godziny.  Warsztaty odbędą się w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, pok. 108, Ip.  Zaczynamy o 17.00. Zapraszamy!!

w związku z ograniczoną ilością miejsc, obowiązują zapisy: karina.rojek@ikm.gda.pl, uczestnicy powinni przynieść własne komputery.

UWAGA! Osobom spoza Gdańska/Gdyni/Sopotu zwracamy koszt dojazdu.

Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem pozwalającym na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej. Pozwoli również prezentować zbiory innych instytucji kultury.

Zobacz więcej
IKM Miasto Gdańsk

Get Adobe Flash player

_Nasi trenerzy

anm_druk

Ministerstwo Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2014 Akademia Nowych Mediów