_Nasze projekty

Kurator kolekcji online – kurs.

Zobacz więcej

Jak napisać specyfikację aplikacji mobilnej i strony internetowej – warsztat

Photo by Helloquence on Unsplash Zobacz więcej

Hejt i komunikacja problemowa w mediach społecznościowych praktycznie

Zobacz więcej

DEMolka – Domowa Edukacja Medialna

Zobacz więcej

Biblioteka POLONA – twórcze korzystanie z zasobów cyfrowych.

Zobacz więcej

Wikipedysta rezydent

Zobacz więcej

(Nie)bój się bloga! Jak wykorzystywać blogi w edukacji. – zakończone

Zobacz więcej

Programowanie – Scratch – zakończone

Zobacz więcej

ESCAPE/ENTER – zakończone

Zobacz więcej

_Kurator kolekcji online – kurs.

Akademia Nowych Mediów powraca z kursem pn “Nowe kompetencje w kulurze. Kurator kolekcji online”. W programie m.in. Wizerunek instytucji w sieci. Zasoby cyfrowe – pomysły na wykorzystanie w edukacji. Strona internetowa. Jak ją zaprojektować?

PROGRAM I HARMONOGRAM

1.10.2019 10.30 – 12.30 Wstęp do przedmiotu czyli czym jest wizerunek instytucji w sieci i co się może stać gdy udostępnimy wszystko w internecie prow. Aleksandra Janus 

13.30 – 16.00 Badania w kulturze. prow. Natalia Brylowska

2.10.2019 9-17 Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury – wykorzystanie zasobów cyfrowych do opracowania atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. prow. Dominika Ringwelska 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA I ZJAZD: evenea.pl/event/kuratorkolekcjionlineikm

15.10.2019 9-17  Prawo autorskie, własność intelektualna i creative commons w instytucjach typu GLAM prow. Kamil Śliwowski

16.10.2019 9-17 Ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych – promocja i komnikacja. prow. Grzegorz Jędrek (wniedoczasie.pl)

28.10.2019 9-17 Planowanie, projektowanie stron. prow. Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko haipaa.com

29.10.2019 9-17  Efektywne publikowanie w sieci (pozycjonowanie wcagseo itp). prow.  Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko haipaa.com

12.11.2019 10-15 Przygotowywanie prawidłowych opisów i metadanych + badanie użyteczności kolekcji online. cz. I. prow. Weronika Grochowska

13.11.2019 10-15 Przygotowywanie prawidłowych opisów i metadanych + badanie użyteczności kolekcji online. cz. II. prow. Weronika Grochowska

liczba miejsc: 20 (brak miejsc – w sprawie ewentualnej listy rezerwowej proszę pisać: karina.rojek@ikm.gda.pl)

miejsce: Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej

koszt:

600 zł (z 23 % VAT) dla pracowników instytucji tj. muzea, galerie, biblioteki, archiwa oraz ngo zajmujących się zbiorami cyfrowymi.

możliwość uiszczenia opłaty pomniejszonej o VAT dla pracowników instytucji publicznych, którzy mogą przedstawić wypełnione oświadczenie;

1200 zł + 23% VAT – dla firm i przedsiębiorstw z branży kultura.

Uczestnikom zapewniamy:

I. Profesjonalne szkolenia przygotowane pod kątem specyfiki pracy w kulturze. Prowadzone przez najlepszych praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach! Aleksnadra Janus, Kamil Śliwowski, Grzegorz Jędrek, Dominika Ringwelska, Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko, Natalia Brylowska;

II. Certyfikat ukończenia kursu Kurator Kolekcji online. (Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP pod nr: 2.22/00102/2017)

III. Networking. Stworzymy kameralną grupę 20 osób, która będzie miała okazję dobrze się poznać podczas całego kursu.

IV. Lunche i przerwy kawowe podczas wszystkich dni szkoleniowych.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAJĘĆ

Szczegółowy opis zajęć:

Prawo autorskie, własność intelektualna i creative commons w instytucjach typu GLAM prow. Kamil Śliwowski

Zajęcia dotyczyć będą kwestii prawa autorskiego oraz licencji creative commons oraz własności intelektualnej – zagadnień stricte związanych z publikowaniem w internecie. Dowiemy się co, jak i komu możemy udostępnić jak to czytelnie opisać aby użytkownik miał jasność i pewność jak może ksorzystać z naszych zbiorów.

Program zajęć zostanie przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w instytucjach kultury tj. muzea, galerie, biblioteki i archiwa.

Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury – wykorzystanie zasobów cyfrowych do opracowania atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. prow. Dominika Ringwelska

Celem szkolenia jest przedstawienie technik i metod pomagających w projektowaniu materiałów, kart pracy, map mentalnych i wizualnych w oparciu o zasoby cyfrowe różnorodnych instytucji kultury. Uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć materiały, by były one wsparciem dla nauczyciela i ucznia. Ich merytoryczna wartość, oparta o podstawy programowe, zostanie ukazana w nieszablonowej formie. Udział w pracy warsztatowej przyniesie uczestnikom wiele inspiracji i cennych wskazówek.

Ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych – promocja i komunikacja. prow. Grzegorz Jędrek wniedoczasie.pl

Co zmieniło pojawienie się internetu? Teraz przyjść obejrzeć nasze zbiory można z każdego miejsca na świecie. Dwadzieścia cztery godziny na dobę, czekając na ich wyświetlenie tylko kilka sekund. Warto o internecie myśleć jako o kolejnej przestrzeni, w której istnieje nasza instytucja. Tu nie ograniczają jej ściany, lecz architektura sieci, która ma swoje własne zasady prezentacji, promocji, ekspozycji. A ponieważ zdigitalizowanych zbiorów jest coraz więcej warto zapytać: jak dać się znaleźć? Jak aktywnie szukać odbiorców i jak nasze zbiory mogą nam pomóc promować inne nasze działania edukacyjne, artystyczne i badawcze?

Na szkoleniu “Kurator kolekcji online” na konkretnych przykładach dowiecie się jak prezentować i wykorzystywać do promocji swojej instytucji zdigitalizowane zbiory bibliotek multimedialnych, jak dostosować opowieści o zbiorach do różnych grup internetowych odbiorców, jak wykorzystać potencjał społeczności sieciowych i konwergencję mediów.

Planowanie, projektowanie stron oraz efektywne publikowanie w sieci (pozycjonowanie wcagseo itp) prow. Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko haipaa.com

“Kurator kolekcji online: projektowanie stron i efektywne publikowanie w sieci”

●Jak zaplanować zwartą, spójną wizję serwisu internetowego dla odbiorców kultury i nietylko?

●Jak sprawić, aby serwis był użyteczny, a zarazem oryginalny?

●Jak zorganizować strukturę serwisu w sposób jasny i intuicyjny dla użytkownika?

●Jak zminimalizować konieczność późniejszych poprawek i zabezpieczyć się przedwiecznym przesuwanie dedlajnów?

●Jakie są aktualne standardy projektowania i budowania serwisu internetowego?

Na szkoleniu warsztatowym z 3.14 PR poznasz odpowiedzi na te pytania. Co więcej, dowieszsię, co trzeba wiedzieć o systemach nawigacji, web usability, user experience oraz ozarządzaniu procesem tworzenia architektury informacji.

Przygotowywanie prawidłowych opisów i metadanych + badanie użyteczności kolekcji online – prowadzenie: wkrótce

Przygotowywanie prawidłowych opisów dzieł udostęnianych w kolekcjach online ma kluczowe znaczenie w ich dalszym funkcjonowaniu w internecie. To czy użytkownik będzie mógł łatwo je wyszukać, czy będą profesjonalne, czy będą zawierały odpowiednie określenia.

Przygotowywanie opisów – to ważna częśc muzealniczej codzienności – czy te przygotowywane do analogowych kart różnią się od tych cyfrowych? Co to są metadane i kto ma do nich prawa. W końcu czy możńa zbadać związaek między jakością opisu a użytecznością naszej kolekcji?

REGULAMIN 

Instytut Kultury Miejskiej realizuje projekty społeczno-kulturalne i artystyczne w Gdańsku. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. Prowadzimy działania edukacyjne z naciskiem na podnoszenie kompetencji kadr kultury. W ramach IKM funkcjonuje Obserwatorium Kultury w Gdańsku, które realizuje projekty badawcze w obszarze miejskiej kultury, ma na celu inicjowanie zmian, wzmacnianie współpracy badaczy kultury i praktyków, wsparcie dla sektora kultury poprzez transfer wiedzy i podnoszenie kompetencji.

kontakt: karina.rojek@ikm.gda.pl

Tymczasem polecamy rozmowę wokół tematu nowych kompetencji w kulturze i tego czym tak naprawdę zajmują się muzealnicy i bibliotekarze. Rozmawiają Aleksandra Janus, Tomasz Bednarz i Kamila Kokot.

 

Klauzula RODO

 

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej w treści jako: Administrator Danych Osobowych lub ADO) jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: ikm@ikm.gda.pl lub iodo@ikm.gda.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji oraz przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na kurs organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa ich zgłoszeń.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty uzyskania tych danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom tj. podmiotom/instytucjom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Administratora Danych Osobowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na kurs.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
 9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: ikm@ikm.gda.pl lub iodo@ikm.gda.pllub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.

 

 

 

 

 

 

_Jak napisać specyfikację aplikacji mobilnej i strony internetowej – warsztat

Strony internetowe, interaktywne eksponaty i aplikacje mobilne na dobre stały się częścią codziennych działań każdej organizacji. Na co zwrócić uwagę składając zamówienie na takie produkty? Jak rozmawiać z branżą IT tak by obie strony się rozumiały? Co znaczą wszystkie skróty i obce terminy,  którymi wykonawcy się posługują? Odpowiedź na te i inne pytania poznamy na warsztatach. Ponadto dowiemy się jak wygląda tworzenie produktu jakim jest aplikacja i odczego zależy jej ostateczny wygląd (i cena).

Prowadzenie: Piotr Gaczkowski – Entuzjasta muzyki i automatyzacji nudnych czynności. Uwielbia tworzyć proste rozwiązania na codzienne ludzkie problemy. Chętnie dzieli się wiedzą pisząc artykuły i prowadząc kursy. W branży IT od ponad dekady. Związany z trójmiejskim Hackerspace’m. Rzadko bez okularów przeciwsłonecznych, nigdy bez słuchawek.

koszt: 40,65 + VAT = 50 zł (mozliwość zwolnienia z VATu dla osób z instytucji mogących przedstawić odpowiednie oświadczenie o możliwości zwolnienia z VATu)

kup bilet: specyfikacje.evenea.pl

pobierz oświadczenie:

Download (DOC, 28KB)

 

REGULAMIN

1. Organizatorem warsztatów jest Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą przy ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku zwany dalej Organizatorem.

2. Udział w warsztatach jest płatny i wynosi 40,65 zł + VAT – wymagana jest wcześniejsza opłata przez system evenea lub rezerwacja miejsca mailowo przez adres karina.rojek@ikm.gda.pl i opłata w dniu warsztatów w siedzibie Organizatora.

3. Bilet pomniejszony o VAT – przysługuje osobom reprezentującym instytucje mogące przedstawić odpowiednie oświadczenie o możliwości zwolnienia z VATu.

4. Warsztaty odbędą się w dniu 19. czerwca 2019 w g. 10-14. w siedzibie Organizatora tj. ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku.

5. W warszatatach może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizacji warsztatu w przypadku nie zebrania się odpowiedniej grupy uczestników – minimum 6 osób.

7. Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu Evenea lub mailowo karina.rojek@ikm.gda.pl i trwają do 18. czerwca 2019 lub do wyczerpania miejsc.

8. Uczestnictwo w warsztacie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu. Podczas warsztatu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w warsztacie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych warsztatu.

9. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) -samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia na szkolenie organizowane przez IKM, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji szkolenia, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wyrażenia niniejszej zgody. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat uprawnień zostały opisane w polityce prywatności. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj: http://ikm.gda.pl/polityka-prywatnosci-ikm Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w w/w kursie.

10. Zgłoszenie wymaga podania imienia i nazwiska wszystkich osób uczestniczących w warsztatach oraz nr telefonu i/lub adresu email.

_Hejt i komunikacja problemowa w mediach społecznościowych praktycznie

Jak w praktyce radzić sobie z trudnymi wpisami. Jak unikać sytuacji kryzysowej w sieci i jak reagować, gdy niekorzystne dyskusje przeradzają się w wizerunkowy kryzys? Warsztaty poprowadzą praktycy świadczący tego typu specjalistyczne usługi i serwis doradczy korporacjom komercyjnym, instytucjom publicznym oraz NGOs.

17. kwietnia 2019, g. 9-17, Instytut Kultury Miejskiej, prow. Adam i Beata Łaszyn.

ilość miejsc ograniczona: 20 osób

koszt: 50 zł

zapisy: komunikacjaproblemowa.evenea.pl

Podstawowe pytanie – reagować czy nie na niekorzystny wpis? A jeśli reagować to jak? Kasować i banować? Obrócić w żart? Cierpliwie tłumaczyć? A może powiadamiać organy? Elastyczność administratora lub właściciela profilu odgrywa tu kluczową rolę. Łatwo wówczas wylać dziecko z kąpielą. Zamiast przygasić emocje – rozniecić prawdziwy pożar. Paliwem kryzysów wcale nie są bowiem negatywne wydarzenia początkowe a błędy czynione w reakcji na nie. Największe kryzysy to festiwale błędów. Dziś najczęściej rozpoczynające się w sieci.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się:

 • czego można się nauczyć z case studies, czyli przykładów z życia; co poszło nie tak i jak temu przeciwdziałano; co działa, co nie w realnej praktyce firm i instytucji;
 • jak rozpoznać kiedy mamy do czynienia z opinią, krytyką, kiedy to „zwykły” hejt, mowa nienawiści a kiedy już kryzys i jak do tego dostosować reakcję;
 • jak radzić sobie z „trudnym klientem”, zwłaszcza takim, który gromadzi wokół siebie społeczność negatywnie nastawionych użytkowników sieci;
 • jak stworzyć firmowy „manual” a więc ustrukturyzowany plan i procedury reagowania na problematyczne wpisy / wydarzenia w sieci;
 • co robić, gdy „shitstorm” w sieci przeradza się w regularny kryzys medialny.

W trakcie spotkania przewidziane są zajęcia warsztatowe oraz ćwiczenie, w trakcie którego można będzie sprawdzić swą efektywność komunikacyjną w sytuacji trudnej interakcji z ofensywnie nastawionymi interesariuszami.

 

Szkolenie dla pracowników sektora kultury, osób pracujących w działach promocji, komunikacji, obsługi klienta w social media, redagujących i administrujących profilami, forami internetowymi i moderujących komentarze.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17. kwietnia 2019 roku w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, g. 9-17.

ilość miejsc ograniczona: 20 osób

koszt: 50 zł

zapisy: komunikacjaproblemowa.evenea.pl

REGULAMIN

1. Organizatorem warsztatów jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku zwany dalej Organizatorem.

2. Udział w warsztatach jest płatny i wynosi 50 zł – wymagana jest wcześniejsza opłata przez system evenea. Rezygnacja z udziału po uiszczeniu opłaty w okresie do 10.kwietnia 2019 jest bezkosztowa (organizator zwróci poniesioną opłatę za bilet na konto uczestnika). Rezygnacja z udziału po 10. kwietnia 2019 – oznacza brak zwrotu poniesionej opłaty.

3. Warsztaty odbędą się w dniu 17. kwietnia 2019 w g. 9-17. w siedzibie Organizatora tj. ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku, sala 209 na IIp.

4. W warszatatach może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizacji warsztatu w przypadku nie zebrania się odpowiedniej grupy uczestników – minimum 10 osób.

6. Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu Evenea lub mailowo karina.rojek@ikm.gda.pl: trwają do 14. marca 2019 lub do wyczerpania miejsc.

7. Uczestnictwo w warsztacie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu. Podczas warsztatu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w warsztacie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych warsztatu.

8. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) -samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia na szkolenie organizowane przez IKM, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji szkolenia, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wyrażenia niniejszej zgody. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat uprawnień zostały opisane w polityce prywatności. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj: http://ikm.gda.pl/polityka-prywatnosci-ikm Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w w/w kursie.

9. Zgłoszenie wymaga podania imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w szkoleniu oraz nr telefonu i/lub adresu email do kontaktu.

 

 

 

_DEMolka – Domowa Edukacja Medialna

Twoje dziecko spędza dzień z nosem w smartfonie? Nie wypuszcza z ręki tabletu, uruchamia Netfliksa lub marzy tylko o graniu na konsoli? A może nie wiesz, co robi, bo… sam(a) poświęcasz godziny na Facebooka, Instagram, gry lub oglądanie ulubionego serialu? Jeśli chcesz lepiej poznać medialne potrzeby młodych ludzi, zrozumieć je, ale również dowiedzieć się czegoś o sobie i uporządkować życie z mediami cyfrowymi przy użyciu nowych technologii, to nasze spotkania są właśnie dla Ciebie.

Pierwsze, wprowadzające spotkanie kierujemy do rodziców dzieci w różnym wieku: najmłodszych, nieco starszych i nastolatków. „Dzieci, rodzice, szkoła i media”. 12 lutego 2019 o 18.00, wstęp bezpłatny.

Przedstawimy istotne informacje na temat korzystania z mediów przez dzieci, nastolatków i rodziców oraz w jaki sposób cyfrowe technologie używane są w szkole. Zastanowimy się, co z tego wynika dla postrzegania siebie i rzeczywistości przez dzieci i nastolatków, jakie są wyzwania stojące przed młodymi ludźmi w związku z używaniem mediów, jak mogliby funkcjonować rodzice w świecie rozszerzonym cyfrowo i jaka mogłaby być rola szkoły korzystającej z nowoczesnych urządzeń.

Planowany cykl kierujemy do rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat (m.in.):
– korzystania przez dzieci i nastolatki z mediów cyfrowych,
– potencjału edukacyjnego i twórczego cyfrowych narzędzi komunikowania,
– budowania relacji w rodzinie z wykorzystaniem mediów cyfrowych,
– zarządzania czasem korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Spróbujemy również odpowiedzieć na pytania rodziców oraz poszukać wspólnie rozwiązań konkretnych problemów i trudności związanych z korzystaniem z mediów cyfrowych przez rodziców i dzieci.

Prowadzący: Justyna Zborowska-Stunża i Grzegorz D. Stunża, rodzice trójki dzieci, zainteresowani edukacją medialną i cyfrową.

Dołącz do wydarzenia i zaproś znajomych! https://www.facebook.com/events/372367313308503/

_Biblioteka POLONA – twórcze korzystanie z zasobów cyfrowych.

Akademię Nowych Mediów rozpoczynamy 19. maja o godz. 17 warsztatami dotyczącymi korzystania z zasobów cyfrowych. Zaproszenie na zajęcia kierujemy głównie do nauczycieli, animatorów i edukatorów pracujących z młodzieżą. Prowadzący: Paulina Błaszczykiewicz i Łukasz Truściński , na codzień współpracujący przy projekcie Biblioteka Cyfrowa Polona, pokażą jak można twórczo i kreatywnie wykorzystywać zdigitalizowane zbiory znajdujące się w Internecie. Będzie czas na część praktyczną, dlatego prosimy o zabranie ze sobą własnego sprzętu laptopa/tabletu.

Biblioteka POLONA to w Polsce autorytet w kwestii jakości udostępnianych zbiorów, sposobu ich pokazywania. Liczby odwiedzin ich strony internetowej i ilości sympatyków na profilach społecznościowych zazdrości im z pewnością niejedna instytucja.

Warsztat przewidziany jest na 3 godziny.  Warsztaty odbędą się w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, pok. 108, Ip.  Zaczynamy o 17.00. Zapraszamy!!

w związku z ograniczoną ilością miejsc, obowiązują zapisy: karina.rojek@ikm.gda.pl, uczestnicy powinni przynieść własne komputery.

UWAGA! Osobom spoza Gdańska/Gdyni/Sopotu zwracamy koszt dojazdu.

Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem pozwalającym na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej. Pozwoli również prezentować zbiory innych instytucji kultury.

Zobacz więcej
IKM Miasto Gdańsk

Get Adobe Flash player

_Nasi trenerzy

anm_druk

Ministerstwo Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2014 Akademia Nowych Mediów