_Kurator kolekcji online – kurs – nabór

Kurator kolekcji online – kurs – nabór

Otwieramy nabór na kompleksowy kurs dla pracowników instytucji typu GLAM.

termin: jesień 2019

Instytucje typu GLAM (skrót od ang. galleries, libraries, archives, museums) w większości dały się przekonać do digitalizacji własnych zasobów i systematycznie udostępniają je w sieci. Tym samym pojawia się zapotrzebowanie na nowe kompetencje oraz nowe stanowiska.

Kto bowiem zajmuje się zdigitalizowanymi z publicznych grantów zbiorami w sieci? Często są to pracownicy działów digitalizacji lub edukacji czasem to osoby wcześniej zajmujące się stronami internetowymi. Nie trudno się domyśleć, że każdej z tych osób, oddelegowanej do kolekcji online, prawdopodobnie będzie brakować innych kompetencji – jednym technicznych związanych z obsługą stron internetowych, innym marketingowych lub związnaych z kwestiami własności i prawa autorskiego. Dotąd bowiem nie było potrzeby kumulacji tak różnych umiejętności na jednym stanowisku pracy.

Postanowiliśmy przygotować specyficzny kurs dla, zdajemy sobie sprawę – dość wąskiej grupy osób – osób mających za zadanie udostępnianie zbiorów w sieci, przygotowujących na ich podstawie materiały edukacyjne lub promocyjne dla instytucji, osób opisujących zbiory, dbających o prawidłowe metadane i opisy, osób dbających o wizerunek instytucji w sieci, czyli dla kuratorów kolekcji online.

Jeżeli czujecie, że właśnie tę funkcję pełnicie w swojej instytucji – ten kurs jest dla was!

Jeżeli jesteście zainteresowani – dajcie znać. Zbieramy grupę szkoleniową.

Możecie zgłosić się mailem: karina.rojek@ikm.gda.pl

Póki co wystarczy mi deklaracja, że jesteście chętni uczestniczyć w takim płatnym szkoleniu. Po zebraniu się odpowiedniej liczby osób – ustalimy konkretne terminy – ale już teraz możecie planować wrześniowo–październikowo – listopadowe dni.

Nie prosimy o decyzje w ciemno – zaprosiliśmy do poprowadzenia poszczególnych szkoleń profesjonalistów w swoich dziedzinach – ale też takich, którzy rozumieją specyfikę pracy w instytucjach kultury.

Przygotowaliśmy ramowy program.

1. Wstęp do przedmiotu czyli czym jest wizerunek instytucji w sieci i co się może stać gdy udostępnimy wszystko w internecie prow. Aleksandra Janus 

2.  Prawo autorskie, własność intelektualna i creative commons w instytucjach typu GLAM prow. Kamil Śliwowski

3 Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury – wykorzystanie zasobów cyfrowych do opracowania atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. prow. Dominika Ringwelska 

4. Ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych – promocja i komnikacja. prow. Grzegorz Jędrek (wniedoczasie.pl)

5. Planowanie, projektowanie stron oraz efektywne publikowanie w sieci (pozycjonowanie wcagseo itp) prow. Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko haipaa.com

6. Przygotowywanie prawidłowych opisów i metadanych + badanie użyteczności kolekcji online: prow. Weronika Grochowska

7. Badania w kulturze. prow. Natalia Brylowska

liczba miejsc: 20

miejsce: Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej

koszt:

800 zł + 23 % VAT dla pracowników instytucji tj. muzea, galerie, biblioteki, archiwa oraz ngo zajmujących się zbiorami cyfrowymi.

możliwość uiszczenia opłaty pomniejszonej o VAT dla pracowników instytucji publicznych, którzy mogą przedstawić wypełnione oświadczenie; 

Download (PDF, 139KB)

1600 zł + 23% VAT – dla firm i przedsiębiorstw z branży kultura.

Uczestnikom zapewniamy:

I. Profesjonalne szkolenia prowadzone przez najlepszych praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach! Aleksnadra Janus, Kamil Śliwowski, Grzegorz Jędrek, Dominika Ringwelska, Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko, Natalia Brylowska;

II. Certyfikat ukończenia kursu Kurator Kolekcji online. (Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP pod nr: 2.22/00102/2017)

III. Networking. Stworzymy kameralną grupę 20 osób, która będzie miała okazję dobrze się poznać podczas całego kursu.

IV. Lunche i przerwy kawowe podczas wszystkich dni szkoleniowych.

Instytut Kultury Miejskiej realizuje projekty społeczno-kulturalne i artystyczne w Gdańsku. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. Prowadzimy działania edukacyjne z naciskiem na podnoszenie kompetencji kadr kultury. W ramach IKM funkcjonuje Obserwatorium Kultury w Gdańsku, które realizuje projekty badawcze w obszarze miejskiej kultury, ma na celu inicjowanie zmian, wzmacnianie współpracy badaczy kultury i praktyków, wsparcie dla sektora kultury poprzez transfer wiedzy i podnoszenie kompetencji.

Nabór potrwa maksymalnie do końca lipca, ale jeśli już dziś jesteście po prostu zainteresowani – napiszcie. Skontaktujemy się z wami i po zebraniu grupy ustalimy wspólny, dogodny dla wszystkich termin.

Piszcie: karina.rojek@ikm.gda.pl

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAJĘĆ

Prawo autorskie, własność intelektualna i creative commons w instytucjach typu GLAM prow. Kamil Śliwowsk​i

Zajęcia dotyczyć będą kwestii prawa autorskiego oraz licencji creative commons oraz własności intelektualnej – zagadnień stricte związanych z publikowaniem w internecie. Dowiemy się co, jak i komu możemy udostępnić jak to czytelnie opisać aby użytkownik miał jasność i pewność jak może ksorzystać z naszych zbiorów.

Program zajęć zostanie przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w instytucjach kultury tj. muzea, galerie, biblioteki i archiwa.

Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury – wykorzystanie zasobów cyfrowych do opracowania atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. prow. Dominika Ringwelska

​Celem szkolenia jest przedstawienie technik i metod pomagających w projektowaniu materiałów, kart pracy, map mentalnych i wizualnych w oparciu o zasoby cyfrowe różnorodnych instytucji kultury. Uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć materiały, by były one wsparciem dla nauczyciela i ucznia. Ich merytoryczna wartość, oparta o podstawy programowe, zostanie ukazana w nieszablonowej formie. Udział w pracy warsztatowej przyniesie uczestnikom wiele inspiracji i cennych wskazówek.​

Ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych – promocja i komunikacja. prow. Grzegorz Jędrek ​wniedoczasie.pl

Co zmieniło pojawienie się internetu? Teraz przyjść obejrzeć nasze zbiory można z każdego miejsca na świecie. Dwadzieścia cztery godziny na dobę, czekając na ich wyświetlenie tylko kilka sekund. Warto o internecie myśleć jako o kolejnej przestrzeni, w której istnieje nasza instytucja. Tu nie ograniczają jej ściany, lecz architektura sieci, która ma swoje własne zasady prezentacji, promocji, ekspozycji. A ponieważ zdigitalizowanych zbiorów jest coraz więcej warto zapytać: jak dać się znaleźć? Jak aktywnie szukać odbiorców i jak nasze zbiory mogą nam pomóc promować inne nasze działania edukacyjne, artystyczne i badawcze?

Na szkoleniu „Kurator kolekcji online” na konkretnych przykładach dowiecie się jak prezentować i wykorzystywać do promocji swojej instytucji zdigitalizowane zbiory bibliotek multimedialnych, jak dostosować opowieści o zbiorach do różnych grup internetowych odbiorców, jak wykorzystać potencjał społeczności sieciowych i konwergencję mediów.

Planowanie, projektowanie stron oraz efektywne publikowanie w sieci (pozycjonowanie wcagseo itp) prow. Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko haipaa.com

“Kurator kolekcji online: projektowanie stron i efektywne publikowanie w sieci”

●Jak zaplanować zwartą, spójną wizję serwisu internetowego dla odbiorców kultury i nietylko?

●Jak sprawić, aby serwis był użyteczny, a zarazem oryginalny?

●Jak zorganizować strukturę serwisu w sposób jasny i intuicyjny dla użytkownika?

●Jak zminimalizować konieczność późniejszych poprawek i zabezpieczyć się przedwiecznym przesuwanie dedlajnów?

●Jakie są aktualne standardy projektowania i budowania serwisu internetowego?

Na szkoleniu warsztatowym z 3.14 PR poznasz odpowiedzi na te pytania. Co więcej, dowieszsię, co trzeba wiedzieć o systemach nawigacji, web usability, user experience oraz ozarządzaniu procesem tworzenia architektury informacji.

Przygotowywanie prawidłowych opisów i metadanych + badanie użyteczności kolekcji online​ – prowadzenie: wkrótce

Przygotowywanie prawidłowych opisów dzieł udostęnianych w kolekcjach online ma kluczowe znaczenie w ich dalszym funkcjonowaniu w internecie. To czy użytkownik będzie mógł łatwo je wyszukać, czy będą profesjonalne, czy będą zawierały odpowiednie określenia.

Przygotowywanie opisów – to ważna częśc muzealniczej codzienności – czy te przygotowywane do analogowych kart różnią się od tych cyfrowych? Co to są metadane i kto ma do nich prawa. W końcu czy możńa zbadać związaek między jakością opisu a użytecznością naszej kolekcji?

Tego będą dotyczyć ostatnie zajęcia kursu.

Ze względu na specyfikę naszej działalności zapisy będą miały charakter rekrutacji.

Regulamin:

1. Kurs skierowany jest do sektora kultury w szczególności do pracowników publicznych instytucji kultury tj. muzea, galerie, biblioteki i archiwa oraz organizacji pozarządowych oraz osób i firm działających w branży kultura i/lub edukacja, które zajmują się digitalizacją zbiorów i ich wykorzystywaniem;

2. Koszt udziału w całym kursie wynosi:

A: 800 zł + 23%VAT – koszt dla: pracowników instytucji kultury, NGO z sektora kultury i edukacji.

B: 1600 zł + 23% VAT – koszt dla pracowników firm i przedsiębiorstw działających w branży kultura i/lub edukacja.

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty pomniejszonej o VAT – w takim przypadku należy przesłać skan podpisanego i wypełnionego oświadczenia.

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest terminowe – tzn w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu zgłoszenia – uiszczenie odpowiedniej opłaty.

4. Organizator – Instytut Kultury Miejskiej – zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na podstawie zawartych w nich danych i na ich podstawie kwalifikować osoby do udziału w kursie.

5. Osoby zakwalifikowane otrzymają odpowiednie powiadomienie drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Brak powiadomienia oznacza niezakwalifikowanie się do udziału w kursie. Po otrzymaniu powiadomienia należy w ciągu 5 dni roboczych uiścić odpowiednią opłatę za udział w kursie.

6. Bezpłatna rezygnacja z kursu możliwa jest na 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja po tym terminie skutkować będzie koniecznością uiszczenia pełnej opłaty. Ewentualną rezygnację należy zgłosić mailem na adres karina.rojek@ikm.gda.pl;

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizacji kursu w przypadku nie zebrania się odpowiedniej grupy uczestników – minimum 12 osób.

8. Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu Evenea: (start zapisów – informacja wkrótce)) i trwają do wyczerpania miejsc.

9. Uczestnictwo w kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu. Podczas kursu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) -samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia na szkolenie organizowane przez IKM, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji szkolenia, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wyrażenia niniejszej zgody. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat uprawnień zostały opisane w polityce prywatności. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj: http://ikm.gda.pl/polityka-prywatnosci-ikm Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w w/w kursie.

IKM Miasto Gdańsk

Get Adobe Flash player

_Nasi trenerzy

anm_druk

Ministerstwo Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2014 Akademia Nowych Mediów