_Kurs dla kadr kultury – Akademia Nowych Mediów powraca

Kurs dla kadr kultury – Akademia Nowych Mediów powraca

powered by Typeform

 

Akademia Nowych Mediów powraca z kursem pn “Nowe kompetencje w kulurze. Kurator kolekcji online”. W programie m.in. Wizerunek instytucji w sieci. Zasoby cyfrowe – pomysły na wykorzystanie w edukacji. Strona internetowa. Jak ją zaprojektować?

Teraz! Zbieramy grupę szkoleniową. Możecie zgłosić się przez formularz u góry lub mailem na adres karina.rojek@ikm.gda.pl

UWAGA: zgłoszenie przez formularz czy zgłoszenie mailowe – nie oznacza zapisania się na kurs! Póki co to tylko deklaracja chęci udziału. Po zebraniu się odpowiedniej liczby osób, ustalimy konkretne terminy.

Ramowy program.

1. Wstęp do przedmiotu czyli czym jest wizerunek instytucji w sieci i co się może stać gdy udostępnimy wszystko w internecie prow. Aleksandra Janus 

2.  Prawo autorskie, własność intelektualna i creative commons w instytucjach typu GLAM prow. Kamil Śliwowski

3 Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury – wykorzystanie zasobów cyfrowych do opracowania atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. prow. Dominika Ringwelska 

4. Ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych – promocja i komnikacja. prow. Grzegorz Jędrek (wniedoczasie.pl)

5. Planowanie, projektowanie stron oraz efektywne publikowanie w sieci (pozycjonowanie wcagseo itp) prow. Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko haipaa.com

6. Przygotowywanie prawidłowych opisów i metadanych + badanie użyteczności kolekcji online: prow. Weronika Grochowska

7. Badania w kulturze. prow. Natalia Brylowska

liczba miejsc: 20

miejsce: Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej

koszt:

600 zł + 23 % VAT dla pracowników instytucji tj. muzea, galerie, biblioteki, archiwa oraz ngo zajmujących się zbiorami cyfrowymi.

możliwość uiszczenia opłaty pomniejszonej o VAT dla pracowników instytucji publicznych, którzy mogą przedstawić wypełnione oświadczenie;

1200 zł + 23% VAT – dla firm i przedsiębiorstw z branży kultura.

Uczestnikom zapewniamy:

I. Profesjonalne szkolenia przygotowane pod kątem specyfiki pracy w kulturze. Prowadzone przez najlepszych praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach! Aleksnadra Janus, Kamil Śliwowski, Grzegorz Jędrek, Dominika Ringwelska, Dominik Pokornowski, Katarzyna Toczko, Natalia Brylowska;

II. Certyfikat ukończenia kursu Kurator Kolekcji online. (Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP pod nr: 2.22/00102/2017)

III. Networking. Stworzymy kameralną grupę 20 osób, która będzie miała okazję dobrze się poznać podczas całego kursu.

IV. Lunche i przerwy kawowe podczas wszystkich dni szkoleniowych.

Instytut Kultury Miejskiej realizuje projekty społeczno-kulturalne i artystyczne w Gdańsku. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. Prowadzimy działania edukacyjne z naciskiem na podnoszenie kompetencji kadr kultury. W ramach IKM funkcjonuje Obserwatorium Kultury w Gdańsku, które realizuje projekty badawcze w obszarze miejskiej kultury, ma na celu inicjowanie zmian, wzmacnianie współpracy badaczy kultury i praktyków, wsparcie dla sektora kultury poprzez transfer wiedzy i podnoszenie kompetencji.

Nabór potrwa maksymalnie do końca sierpnia, ale jeśli już dziś jesteście po prostu zainteresowani – napiszcie. Skontaktujemy się z wami i po zebraniu grupy ustalimy wspólny, dogodny dla wszystkich termin.

Piszcie: karina.rojek@ikm.gda.pl

Tymczasem polecamy rozmowę wokół tematu nowych kompetencji w kulturze i tego czym tak naprawdę zajmują się muzealnicy i bibliotekarze. Rozmawiają Aleksandra Janus, Tomasz Bednarz i Kamila Kokot.

 

Klauzula RODO

 

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej w treści jako: Administrator Danych Osobowych lub ADO) jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: ikm@ikm.gda.pl lub iodo@ikm.gda.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji oraz przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na kurs organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa ich zgłoszeń.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty uzyskania tych danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom tj. podmiotom/instytucjom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Administratora Danych Osobowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na kurs.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
  9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: ikm@ikm.gda.pl lub iodo@ikm.gda.pllub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.

 

 

 

 

 

 

IKM Miasto Gdańsk

Get Adobe Flash player

_Nasi trenerzy

anm_druk

Ministerstwo Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2014 Akademia Nowych Mediów